produkt

  • DAM1 Series Thermal Overload Operation Moulded Case Circuit Breaker(Fixed type)

    Operacioni i mbingarkesës termike të serisë DAM1 Ndërprerësi i rastit i formuar (tip fiks)

    Ndërprerësit e serive DAM1 janë të destinuara për përçimin e rrymës në modalitetin normal dhe fikjen e saj në qarqet e shkurtra, mbingarkesën, rrotullimin e papranueshëm si dhe aktivizimin operativ dhe ndërprerjen e pjesëve të qarkut elektrik. Ato janë të dizajnuara për përdorim në njësitë elektrike që kanë tension operativ të kufizuar në 400V për rrymë nominale nga 12,5 në 1600A.
    Ato korrespondojnë me kërkesat e EN 60947-1, EN 60947-2