produkt

  • Contactor

    Kontraktori

    Hyrje Struktura e kontaktorit DA Type është kompakte; vëllimi i tij është i vogël; jetë e gjatë e performancës; qëndrueshmëria dhe besueshmëria e punës; instalimi është mirëmbajtje e lehtë. Aksesorët e kontakteve ndihmëse janë të bollshme dhe plotësojnë nevoja të ndryshme të tregut. Zbatohet kryesisht për të kontrolluar në motorë, linjë elektrike, tela kodi, bajpas dhe ndriçim etj. Të civilëve dhe industrisë. Të dhënat kryesore teknike: Vlerësimi i qarkut kryesor Rryma: 9 一 370 A Fuqia e motorit: 4 一 200KW (400V, AC-3)