produkt

  • DAM1 Series Electronic Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

    Ndërprerësi i rastit i formuar me tip elektronik i serisë DAM1 (MCCB)

    Ndërprerësit e qarkut me lëshimin elektronik mbi aktual
    Karakteristika që diskriminon ndërprerësit elektronikë nga ndërprerësit termo-magnetikë është të kontrollojë lëshimet e rrymës me qark elektronik. Kontrolli elektronik kryhet përmes mikroprocesorit. Gjatë dizajnimit të qarkut elektronik, mundësitë më të këqija për t'u ndeshur në punë janë marrë në konsideratë. Në rrymat e qarkut të lartë, hapja direkte është siguruar pa qark elektronik që funksionon. Në këtë mënyrë, është eliminuar mundësia e dështimit në qarkun elektronik. -Mund të merren vlerat maksimale, minimale, mesatare etj. Vlerat e rrymës së tërhequr në intervale të ndryshme kohore (ditë-natë). Zonat e rregullimit të rrymës së vlerësuar dhe të menjëhershme të ndërprerësve elektronikë janë mjaft të gjera. Kjo karakteristikë lejon përdorimin e gjerë të ndërprerësit Për më tepër, ndërprerësit elektronikë nuk preken nga temperaturat e ambientit.