produkt

  • DAL1-63 Residual Current Circuit Breakers

    DAL1-63 Ndërprerësit e Rrymës së Mbetur

    Hyrje Ndërprerësit e rrymës së mbetur DAL1-63 janë pajisje mbrojtëse të cilat duhet të përdoren për të mbrojtur jetën e njeriut nga goditjet e rrezikshme elektrike ose për të parandaluar zjarret që vijnë nga gabimet e izolimit duke zbuluar kështu gabimet e izolimit që ndodhin brenda impiantit paraprakisht. Ndërprerësit e rrymës së mbetur Sigma prodhohen me 2 dhe 4 shtylla në përputhje me standardin IEC EN 61008-1 dhe në përputhje me normat CE nën sistemin e sigurimit të cilësisë ISO 9001: 2008. Cili është ndryshimi ...