produkt

 • MCB Under Voltage Release

  MCB Nën Lirim të Tensionit

  Nën lëshimin e tensionit
  Tensioni i vlerësuar është përkatësisht 230V dhe 400V. Lirimi do të prishë ndërprerësin kur voltazhi aktual është midis 70% Ue-35% Ue; lirimi do të parandalojë mbylljen e ndërprerësit kur voltazhi aktual është nën 35% Ue; lëshimi do të mbyllë ndërprerësin kur voltazhi aktual është ndërmjet 85% Ue-110% Ue.
 • MCB Shunt Release

  Lëshimi i Shitjes MCB

  Lëshimi i devijimit
  Tensioni i vlerësuar i burimit të kontrollit (Na) i lëshimit të devijimit DAB7-FL është AC50Hz dhe 24V në 110V, 110V në 400V, DC 24V në 60V, 110V në 220V, kur voltazhi i rrymës së aplikuar është nga 70% Na në 110% Na, shunt lëshimi do të veprojë në mënyrë të besueshme dhe do të prishë ndërprerësin.
 • MCB Auxiliary Alarm Contact

  Kontakti i Alarmit Ndihmës MCB

  Kontakti i alarmit ndihmës
  Ka dy grupe kontakti transferimi (siç tregohet në figurën më poshtë), kur treguesi i verdhë është në “”, të dy grupet janë kontakte ndihmëse, kur treguesi i verdhë është tek “”, i majti është kontakti ndihmës, djathtas është kontakti i alarmit.