produkt

 • DAB6 Series Miniature Circuit Breaker(MCB)

  Seria DAB6 Miniature Circuit Breaker (MCB)

  DAB6-63 janë të destinuara për mbrojtjen e sistemeve të shpërndarjes dhe grupeve që kanë ngarkesa të ndryshme:
  - pajisje elektrike, ndriçim - çelësa karakteristikë V;
  - drejtues me rryma të moderuara fillestare (kompresori, grupi i ventilatorit) - çelësa karakteristikë C;
  - drejtues me rryma të larta fillestare (mekanizma ngritës, pompa) - çelësa karakteristikë D;
  Ndërprerësi miniaturë DAB6-63 rekomandohen për përdorim në panelet e shpërndarjes elektrike të ndërtesave të banimit dhe ato publike.